Akumulátory

Hydraulické akumulátory | nádoby | Hydropress.cz
Hydraulické akumulátory, neboli tlakové hydraulické nádoby. Akumulátory tohoto typu se skládají z bezešvé válcové tlakové nádoby vyrobené z vysokopevnostní oceli. Akumulátor je rozdělen na stranu plynu a tekutiny pomocí elastického vaku namontovaného uvnitř nádoby. Vak je naplněn dusíkem na stanovený plnicí tlak plynu P0 pomocí plynového ventilu. Když je tekutina vtlačena do akumulátoru, plyn v měchýři se stlačí a tím se zvýší tlak. Objem plynu se zmenšuje a na straně tekutiny může tekutina proudit z akumulátoru. Jakmile tlak na straně kapaliny klesne pod tlak plynu, akumulátor se vyprázdní. Olejový ventil je umístěn v olejovém portu vakového akumulátoru a zavírá se, když je tlak na straně plynu vyšší než tlak na straně kapaliny. Tím se zabrání odtoku vaku do olejového kanálu a tím jeho zničení. Při dosažení minimálního provozního tlaku je třeba udržovat malý objem oleje mezi vakem a objemem kapaliny (cca 10 % jmenovité kapacity hydraulického akumulátoru), aby vak nenarazil na ventil při každém proces expanze. Plynový ventil se skládá z vnějších uzávěrů, těsnícího uzávěru, plnicího ventilu, těla plynového ventilu a pryžové podložky. Tyto díly lze vyměnit samostatně. Na typovém štítku jsou uvedeny technické údaje a vlastnosti hydraulického akumulátoru.

Podkategorie

Aktivní filtry

Produkt přidán do porovnání