Děliče a slučovače průtoku

Děliče a slučovače průtoku
Průtokové děliče a slučovače průtoků pracují automaticky. Jsou určeny pro použití s hydraulickými kapalinami. Rozdělují a slučují tok, jehož celková rychlost se může měnit, až do 4 dílčích toků. Když průtok prochází ventilem v opačném směru, toky se spojí do jednoho jediného toku (sčítají se). Dělicí a slučovací funkce jsou do značné míry nezávislé na tlacích rozdělených toků a na viskozitě kapaliny. Aby ventil správně fungoval, je nutný nepřetržitý průtok na všech portech. Pokud se například jeden pohon již nemůže pohybovat, bude omezen i druhý dílčí tok. Pokud pohony obsluhované děličem průtoku pracují při různých tlacích, pak tlak celkového průtoku vstupujícího do ventilu bude odpovídat vyššímu z tlaků dvou pohonů. Velké tlakové rozdíly mohou vést ke značnému vzniku tepla, což je třeba vzít v úvahu při návrhu systému.

Podkategorie

Aktivní filtry

Produkt přidán do porovnání